Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
25.08.2017
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
311705,00
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
350555,74
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
Inter com d.o.o Zenica Lot 1-3 i Lot 5; Racional d.o.o. Srajevo Lot 4; Energoinvest SUE d.d. Sarajevo Lot 6; Elur d.o.o. Kiseljak Lot 7; Info cod d.o.o. Sarajevo Lot 8