Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba za nabavku rezervnih dijelova za funkcionisanje radio-veze

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
28.12.2016
Obavještenje objavljeno gdje : 
Portal Agencije za javne nabavke
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
53140,23
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
"Mibo Komunikacije" d.o.o. Sarajevo
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rezervnih dijelova za funkcionisanje radio veze za potrebe MUP-a KS.