Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sistemskih jedinica sa fotoregistracijom za mjerenje brzine i prolaska kroz crveno svjetlo

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
28.12.2016
Obavještenje objavljeno gdje : 
Portal Agencije za javne nabavke
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
290628,00
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
"Mibo Komunikacije" d.o.o. Sarajevo
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sistemskih jedinica sa fotoregistracijom za mjerenje brzine

i prolaska kroz crveno svjetlo.