Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stolica i ostalog kancelarijskog namještaja za potrebe MUP-a KS

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
13.12.2016
Obavještenje objavljeno gdje : 
Portal Agencije za javne nabavke
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
16264,17
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
"Hafele BH" d.o.o. Gračanica
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stolica i ostalog kancelarijskog namještaja za potrebe MUP-a KS.