Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku taktičkih uniformi ACU i taktičkih čizama

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
13.12.2016
Obavještenje objavljeno gdje : 
Portal Agencije za javne nabavke
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
198806,40
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
"KM TRADE" d.o.o. Visoko
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku taktičkih uniformi ACU i taktičkih čizama za potrebe

Uprave policije MUP-a KS.