Odluka o izboru opnuđača za nabavku usluga sukcesivnog servisiranja motocikala marke BMW i sukcesivnog servisiranja m.v. marke Škoda Octavia

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
09.08.2018
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 

Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga sukcesivnog servisirnja motocikala marke BMW i usluga

sukcesivnog servisiranja motornih vozila marke Škoda Octavia.