Odluka o izboru opnuđača za sukcesivnu nabavku kancelarijskog materijala - MUP

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
07.03.2019
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 

Odluka o izboru ponuđača za sukcesivnu nabavku kancelarijskog materijala.