Odluka o izboru ponuđača za nabavku štampanog materijala UP

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
29.05.2018
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
Štamparija Fojnica dd Fojnica
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 

Odluka o izboru ponuđača za nabavku štampanog materijala za potrebe UP MUP KS