Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga migracije postojećeg komunikacionog sistema, dogradnja postojeće telefonske centrale i drugo

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
pregovarački postupak bez objave obavještenja
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
25.07.2019
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
238212,00
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
SIECOM d.o.o. Sarajevo
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 

Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga migracije postojećeg komunikacionog sistema, dogradnja postojeće telefonske centrale, isporuka i umrežavanje novih telefonskih centrala u policijskim stanicama u telefonski sistem SIEMENS OpenScape 4000 u sjedištu MUP-a KS i zanavljanje telefonskih aparata.