Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga redovnog održavanja vozila u garantnom roku

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
20.06.2018
Obavještenje objavljeno gdje : 
Portal Agencije za javne nabavke

Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga redovnog održavanja vozila u garantnom roku.