Odluka o izboru ponuđača za pružanje usluga osiguranja motornih vozila - MUP KS