Odluka o izboru ponuđača za sukcesivnu isporuku auto guma UP

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
15.02.2018
Obavještenje objavljeno gdje : 
Portal Agencije za javne nabavke
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 

Odluka o izboru ponuđača za sukcesivnu isporuku auto guma.