Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - sukcesivna nabavka foto-materijala

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
02.11.2016
Obavještenje objavljeno gdje : 
Portal Agencije za javne nabavke
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 

Odluka o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke - Sukcesivna isporuka foto-materijala.