Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - sukcesivna nabavka higijensko - potrošnog materijala

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
26.02.2016
Obavještenje objavljeno gdje : 
Portal Agencije za javne nabavke
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
37200,00

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sukcesivna nabavka higijensko - potrošnog materijala.