Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sukcesivne nabavke štampanog materijala MUP

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
27.06.2018
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
60450,00
Obavještenje objavljeno gdje : 
Portal Agencije za javne nabavke
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke štampanog materijala.