Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja uposlenika

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
21.12.2016
Obavještenje objavljeno gdje : 
Portal Agencije za javne nabavke
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
96000,00
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 

Odluka o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke - Nabavka usluga kolektivnog osiguranja uposlenika.