Odluka o pokretanju postupka nabavke računarske opreme, kancelarijskih mašina i namještaja

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
29.11.2017
Obavještenje objavljeno gdje : 
Portal Agencije za javne nabavke
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 

Odluka o pokretanju postupka nabavke računarske opreme, kancelarijskih mašina i namještaja za opremanje

rekonstruiranih kancelarija.