Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga rekonfiguracije postojećih Juniper Networks Netscreen i SSG firewall-a korisnika MUP-a KS

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
30.11.2017
Obavještenje objavljeno gdje : 
Portal Agencije za javne nabavke
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga rekonfiguracije postojećih Juniper Networks Netscreen i SSG firewall-a

korisnika MUP-a KS.