Odluka o poništenju postupka javne nabavke fotomaterijala

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
23.11.2017
Obavještenje objavljeno gdje : 
Portal Agencije za javne nabavke
Postupak poništen: 
DA
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke fotomaterijala jer u predviđenom roku nije pristigla niti jedna ponuda.