Odluka o poništenju postupka javne nabavke za nabavku licenci za antivirusni program

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
05.05.2016
Obavještenje objavljeno gdje : 
Portal Agencije za javne nabavke
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
10000,00
Postupak poništen: 
DA

Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba za nabavku licenci za antivirusni program za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo.