Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem ograničenog-međunarodnog postupka javne nabavke za proširenje stacionarnog radarskog sistema i sistema video-nadzora

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
ograničeni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
03.03.2016
Obavještenje objavljeno gdje : 
Portal Agencije za javne nabavke
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
2394000,00

Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem ograničenog-međunarodnog postupka

javne nabavke za proširenje stacionarnog radarskog sistema i sistema video-nadzora.