Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za inžinjersko-geološka i geomehanička ispitivanja terena sa izradom elaborata

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
29.08.2017
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
3000,00
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 

Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora, putem direktnog sporazuma za inžinjersko-geološka i geomehanička ispitivanja terena sa izradom elaborata, na lokaciji predviđenoj za izgradnju objekta policijske stanice u Srednjem.