Odluka - osiguranje radarskih sistema i kućišta za radarski sistem sa pratećom infrastrukturom

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
15.11.2016
Obavještenje objavljeno gdje : 
Portal Agencije za javne nabavke
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
5500,00
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 

Odluka o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke - osiguranje radarskih sistema i

kućišta za radarski sistem sa pratećom infrastrukturom.