Okvirni sporazum - DC d.d. Sarajevo

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
Distributivni centar d.d. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
24.01.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Okvirni sporazum potpisan između Uprave policije MUP-a KS  i Distributivnog centra d.d. Sarajevo.