Okvirni sporazum o isporuci materijala za tehničko održavanje zgrada

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
INTER-COM d.o.o.
Datum potpisivanja ugovora: 
16.05.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):