Okvirni sporazum o isporuci materijala za tehničko održavanje zgrada_lot 2,3 i 5

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
PAPILON d.o.o.
Datum potpisivanja ugovora: 
07.05.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):