Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka akumulatora, sijalica i drugog potrošnog materijala za vozila UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
Autoelektra d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
09.08.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka akumulatora, sijalica i drugog potrošnog materijala za vozila UP