Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka pogonskog goriva za motorna vozila (lot 1) - UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
HIFA- PETROL d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
Četvrtak, Januar 19, 2023
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):