Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga kalibracije, verifikacije i servisiranja radara i alkometara - UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
13.05.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga kalibracije, verifikacije i servisiranja radara i alkometara