Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga kalibracije, verifikacije i servisiranja radara i alkometara

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
MIBO
Datum potpisivanja ugovora: 
13.05.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Okvirni sporazum o sukcevisnoj nabavci usluga kalibracije, verifikacije i servisiranja radara i alkometara.