Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga redovnog održavanja motornih vozila marke "Renault" u garantnom roku (LOT 3)

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
GUMA M d.o.o. Mostar
Datum potpisivanja ugovora: 
23.09.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga redovnog održavanja motornih vozila marke "Renault"  u garantnom roku (LOT 3)