Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
Ahmetspahić petrol d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
10.01.2022
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):