Rješenje - jednokratni dodatak na plaću - decembar 2022