Rješenje - naknada za rad eksperata u Komisiji za ponovni postupak nabavke usluga servisiranja motornih vozila