Tabelarni pregled osnovnih elemenata praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Datum potpisivanja ugovora: 
25.04.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Tabelarni pregled praćenja osnovnih elemenata ugovora/okvirnog sporazuma - UP