Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Datum potpisivanja ugovora: 
17.01.2018
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma .