Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma april 2017.

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Datum potpisivanja ugovora: 
10.04.2017
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma.