Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma UP MUPKS

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Datum plana nabavki: 
16.07.2018

Tabelarni pregled praćenaj realizacije ugovora/okvirnih sporazuma  Uprave policije MUP-a KS.