Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma u toku 2015. godine