Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za MUP KS

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za MUP KS zaključno sa 30.04.2019.