Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma_Zakup repetitorskih objekata