Tenderska dokumentacija - javna nabavka usluga migracije postojećeg komunikacionog sistema

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
pregovarački postupak bez objave obavještenja
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
25.06.2019
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 

Tenderska dokumentacija za fazu pretkvalifikacije u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci.

Javna nabavka usluga migracije postojećeg komunikacionog sistema, dogradnja postojeće telefonske centrale, isporuka i umrežavanje novih centrala u policijskim stanicama u telefonski sistem Simens OpenScape 4000 u sjedištu MUP-a KS i zanavljanje telefonskih aparata putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci.