Tenderska dokumentacija - Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku licenci za antivirusni program

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
1000,00
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
1000,00
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Tenderska dokumentacija  - Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za

nabavku licenci za antivirusni program.