Ugovor - nabavka materijala za tekuće održavanje

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
PAPILON d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
24.03.2020
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor - nabavka materijala za tekuće održavanje