Ugovor - nabavka rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke Suzuki (LOT 12)

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
KARE d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
20.04.2020
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor - nabavka rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke Suzuki (LOT 12)