Ugovor - nabavka ručnih satova

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
SILVER-TREND d.o.o. Mostar
Datum potpisivanja ugovora: 
Petak, Decembar 30, 2022
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):