Ugovor o izradi kanalizacionog odvoda i taložnog šahta

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
"SELA" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
13.10.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
3946,08
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
10
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
3946,08
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
10
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o izradi kanalizacionog odvoda  i taložnog šahta.