Ugovor o izvođenju dodatnih radova na izradi kabina u jedinici za pritvor

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
pregovarački postupak bez objave obavještenja
Ugovor potpisan sa: 
"Interming" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
31.12.2016
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
6150,92
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
6150,92
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
15
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o izvođenju dodatnih radova na izradi kabina u jedinici za pritvor.