Ugovor o izvođenju radova u PS Stari Grad

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Ugovor potpisan sa: 
EKO-GRADNJA d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
29.12.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
18288,98
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
30
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
18288,98
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
30
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o izvođenju radova u PS Stari Grad Sarajevo.