Ugovor o kupoprodaji auto-guma

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
10.06.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
1497,60
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):